Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi
Generowanie formularza

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Chętnie pomogę w wypełneniu formularza
Wojciech Olender tel. 77 545 30 60 wew 106

, dnia

Wnioskodawca
Adres
Telefon
Wójt Gminy Wilków
Ul. Wrocławska 11
46-113 Wilków
1. Wnioskodawca
Adress
Telefon
2. Rodzaj umieszczonych w pasie drogowym urządzeń
3. Lokalizacja i powierzchnia umieszczanych w pasie drogowym urządzeń
a) droga powiatowa numer:
relacji
miejscowośc:
ulica
na odcinku:
b) powierzchnia rzutu poziomego umieszczonych urządzeń ( łączna w m2 ):
Rodzaj, wymiary, powierzchnia urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi lokalizowanych w wyniku w/w robót w pasie drogowym:
Rodzaj urządzenia kanalizacja sanitarna, telekomunikacyjna, sieć wodociągowa, kabel energetyczny, sieć gazowa, inne Dlugość

[mb]
Szerokość

[m]
Powierzchnia [m2] Lokalizacja Urządzenia
w obszarze zabudowanym*
poza obszarem zabudowanym*
Powierzchnia umieszczonych w pasie drogowym urządzeń Razem m2
okres umieszczenia od dnia:
do dnia
4. Na etapie projektowym decyzją Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu działającego z upoważnienia Zarządu Powiatu Opolskiego wydane zostało zezwolenie na zlokalizowanie w prasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub porzebami ruchu drogowego;
decyzja nr.
z dnia
Do wniosku dołącza się:
Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu (urządzeń) w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej

Uwaga:
Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nezwiązanych z potrzebami zarządzania drogmami lub potrzebami ruchu drogowego pobiera się opłat zgodnie Uchwałą Nr XXVI/190/13 Ray Powiatu Opolskiego z dnia 22 kwietnia 2013r.
Przepisz kod widoczny na poniższym obrazku:
captcha
Trwa przetwarzanie danych
Proszę czekać
Rozwiń rejestr zmian strony
Wersja XML