Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi
Generowanie formularza

Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości (ZA)

Numer konta podatnika:
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/119/2011
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
z dnia 29 listopada 2011 r.

(ZA)

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI
NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA

Nazwa pełna albo nazwisko i imię podatnika
Pełna nazwa
Imię
Nazwisko
Numer załącznika: 1.
UWAGA: dane o nieruchomościach należy wypełnić zarówno dla nieruchomości podlegających opodatkowaniu, jak i zwolnionych
1. DANE O GRUNTACH
Lp. Miejscowość (obręb) położenia, Ulica, nr Forma władania Wpisać właściwą informację: własność, współwłasność, wieczyste użytkowanie, współużytkowanie wieczyste, posiadanie samoistne, współposiadanie samoistne, posiadanie zależne, współposiadanie zależne Arkusz mapy Numer działki Numer Księgi wieczystej i Nazwa sądu Czy na działce są budynki TAK/NIE Wpisać właściwą informację Powierzchnia działki w ha Określić do czterech miejsc po przecinku
1 2.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2 8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
3 15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
4 22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
5 29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
6 36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
7 43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
8 50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
9 57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
10 64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
11 71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
12 78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
13 85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
14 92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
15 99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
16 106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
17 113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
18 120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
19 127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
20 134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
Razem powierzchnia gruntów: 141.
2. DANE O BUDYNKACH I LOKALACH
Lp. Adres budynku/ lokalu Arkusz mapy Numer działki Numer ewidencyjny budynku/ lokalu Numer księgi wieczystej i Nazwa Sądu Funkcja budynku/ lokalu Określenie funkcji np. budynek mieszkalny, magazyn, garaż itp. Powierzchnia użytkowa w m2
1 142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
2 149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
3 156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
4 163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
5 170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
6 177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
7 184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
8 191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
9 198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
10 205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
11 212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
12 219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
Razem powierzchnia budynków: 226.
3. DANE O BUDOWLACH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ
Lp. Miejsce położenia budowli lub ich części Rodzaj budowli (np.silos , droga, ogrodzenie) Sposób ustalania wartości:
podstawa amortyzacji (A)
lub rynkowa(R)
Wartość w zł.
1 227.
228.
229.
230.
2 231.
232.
233.
234.
3 235.
236.
237.
238.
4 239.
240.
241.
242.
5 243.
244.
245.
246.
6 247.
248.
249.
250.
7 251.
252.
253.
254.
8 255.
256.
257.
258.
9 259.
260.
261.
262.
10 263.
264.
265.
266.
11 267.
268.
269.
270.
Razem wartość budowli: 271.
Przepisz kod widoczny na poniższym obrazku:
captcha
Trwa przesyłanie plików
Proszę czekać.
Trwa przetwarzanie danych
Proszę czekać
Rozwiń rejestr zmian strony
Wersja XML