Strona testowa - zaczynamy odliczanie LINK

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP.271.IR.7021.5.2011 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Adaptacja budynku byłego żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu...
więcej...

Demonstracyjna strona SkyCMS
45-801 Opole | ul. Pod Lasem 5a | IOD Administrator Danych 77 545 30 60 | tel. 77545 30 60
Projekt i realizacja: netkoncept.com
SkyCMS strony i portale internetowe