Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół sesji - Testowa sesja Byczyna

Informacje ogólne

Obrady rozpoczęto 2021-08-03 o godz. 12:42:06, a zakończono o godz. 19:11:09 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 2 członków:

 1. Grzegorz Zieleźny
 2. Grzegorz Zieleźny user

1. pierwszy punkt (12:42:00)

głosowanie 1 (12:47:00)

Wyniki imienne:

 • BRAK GŁOSU(2):
  Grzegorz Zieleźny, Grzegorz Zieleźny user

głosowanie 2 (12:53:00)

Wyniki imienne:

 • PRZECIW (2):
  Grzegorz Zieleźny, Grzegorz Zieleźny user

głosowanie 3 (12:53:00)

Wyniki imienne:

 • PRZECIW (2):
  Grzegorz Zieleźny user, Grzegorz Zieleźny

2. drugi punkt (12:59:00)

głosowanie 4 (12:59:00)

Wyniki imienne:

 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Grzegorz Zieleźny user, Grzegorz Zieleźny

głosowanie 5 (13:00:00)

Wyniki imienne:

 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Grzegorz Zieleźny user, Grzegorz Zieleźny

dAASS (13:01:00)

Wyniki imienne:

 • PRZECIW (2):
  Grzegorz Zieleźny user, Grzegorz Zieleźny

FSDFD (13:02:00)

Wyniki imienne:

 • PRZECIW (1):
  Grzegorz Zieleźny
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Grzegorz Zieleźny user

DSDSDS (13:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (1):
  Grzegorz Zieleźny
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Grzegorz Zieleźny user

głosowanie 6 (13:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (1):
  Grzegorz Zieleźny
 • PRZECIW (1):
  Grzegorz Zieleźny user

3. trzeci punkt (19:11:00)

4. punkt 3 (19:11:00)

 

 

 

 

aaaaaaaaaa

Wersja XML