Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół sesji - Sesja Pod głosowanie

1. Rozpoczęście sesji. (11:41:00)

Informacje ogólne

Obrady rozpoczęto 2021-01-07 o godz. 11:41:37, a zakończono o godz. 12:03:23 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 10 członków:

 1. Jakub Kocój
 2. Jakub Kocój 2
 3. Jakub Kocój 3
 4. Grzegorz Zieleźny
 5. Klaudiusz Kulig
 6. Rafał Staszczyszyn
 7. Rafał Staszczyszyn 2
 8. Rafał Staszczyszyn 3
 9. Rafał Staszczyszyn 4
 10. Rafał Staszczyszyn 5

a. uchwała nr 1 (11:41:00)

Głosowanie 1 (11:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (1):
  Rafał Staszczyszyn
 • BRAK GŁOSU(12):
  Jakub Kocój, Jakub Kocój 2, Jakub Kocój 3, Grzegorz Zieleźny, Klaudiusz Kulig, Rafał Staszczyszyn 2, Rafał Staszczyszyn 3, Rafał Staszczyszyn 4, Rafał Staszczyszyn 5, Krzysztof Mrozowski, Krzysztof Mrozowski 3, Sławomir Milewski

Reasumpcja głosowania pierwszego (11:53:00)

Wyniki imienne:

 • PRZECIW (1):
  Rafał Staszczyszyn
 • BRAK GŁOSU(12):
  Jakub Kocój, Jakub Kocój 2, Jakub Kocój 3, Grzegorz Zieleźny, Klaudiusz Kulig, Rafał Staszczyszyn 2, Rafał Staszczyszyn 3, Rafał Staszczyszyn 4, Rafał Staszczyszyn 5, Krzysztof Mrozowski, Krzysztof Mrozowski 3, Sławomir Milewski

b. Podpunkt literowy (11:56:00)

c. Podpunkt literowy (11:56:00)

2. Uchwała kolejna 2 (11:56:00)

2.1. Podpunkt 2 (11:56:00)

Głosowanie dla podpunktu (11:57:00)

Wyniki imienne:

 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Rafał Staszczyszyn
 • BRAK GŁOSU(12):
  Jakub Kocój, Jakub Kocój 2, Jakub Kocój 3, Grzegorz Zieleźny, Klaudiusz Kulig, Rafał Staszczyszyn 2, Rafał Staszczyszyn 3, Rafał Staszczyszyn 4, Rafał Staszczyszyn 5, Krzysztof Mrozowski, Krzysztof Mrozowski 3, Sławomir Milewski

2.2. Podpunkt cyfrowy (11:57:00)

2.3. Podpunkt cyfrowy (11:57:00)

3. Punkt 3. - Zakończenie sesji (12:03:00)

Wersja XML