Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie Nr 130/2020 Burmistrza Łasku z dnia 05-06-2020 w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania organizacyjno-technicznego wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku

Na podstawie art. 156 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 poz. 568) w związku z Ustawą z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 979), zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję zespół ds. przygotowania organizacyjno-technicznego wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w następującym składzie: 1) Beata Mielczarek - Przewodnicząca Zespołu,
2) Julita Skurpel - członek zespołu,
3) Małgorzata Dębska-Ksyta - członek zespołu,
4) Małgorzata Bem - członek zespołu,
5) Anna Antczak - członek zespołu,
6) Monika Biniek - członek zespołu,
7) Katarzyna Guzińska - członek zespołu,
8) Józefa Kłos - członek zespołu,
9) Jan Bernasiak - członek zespołu,
10) Piotr Janicki - członek zespołu,
11) Zbigniew Stefaniak - członek zespołu,
12) Aneta Sadzińska - członek zespołu,
13) Katarzyna Zawiasa - członek zespołu,
14) Damian Mikła - członek zespołu,
15) Dominik Stępień - członek zespołu.

§ 2. Zadania dla poszczególnych członków zespołu określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. § 3. Zespół pracuje zgodnie z kalendarzem wyborczym stanowiącym załącznik do Postanowienia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 988). § 4. Zespół ulega rozwiązaniu z chwilą wykonania wszystkich czynności związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i rozliczeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Polskiej. § 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 130/2020 Burmistrza Łasku z dnia 05-06-2020 w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania organizacyjno-technicznego wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku.pdf

DOCXZałącznik nr 1 130/2020.docx

Wersja XML