Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie wewnętrzne Nr 72/2020 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 26-02-2020 w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

Na podstawie art. 257, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn.zm.) oraz § 5 uchwały Nr 1/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 3 stycznia 2020 r. Uchwała budżetowa na 2020 rok

zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się przeniesienia wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, tj.:
Zmiany powodują zmianę planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Bakun

 

DOCXZałącznik nr ata 72/2020.docx

Wersja XML