Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sposobyprzyjmowania i załatwiania spraw

Wszelkich informacji dotyczących sposobów i procedur, załatwiania konkretnych spraw  w Publicznym Przedszkolu w Jełowej  udziela dyrektor Małgorzata Dreier
tel. 774211012
e-mail:

Korespondencję można kierować również drogą pocztową na adres:
Publicznego Przedszkola w Jełowej

ul. Oleska 2b Jełowa

46-024 Łubniany 

Wersja XML