Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dotycząca komunikowania się z urzędem osób doświadczających trudności w komunikowaniu się

Brak opisu obrazka

W celu zapewnienia osobom uprawnionym kontaktu z organami administracji publicznej, w związku z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243) wprowadza się zasady obsługi osób uprawnionych przy wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się.  

Wersja XML